B-36

Zakaz zatrzymywania się

B-36

B-36

 

Znak oznacza zakaz zatrzymywania się nawet na chwilę, np. w celu wysadzenia pasażera, i obowiązuje przez całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku.

Zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy tej strony jezdni, przy której się znajduje (dotyczy również chodnika), także na drodze  jednokierunkowej. Jeśli znak jest ustawiony poza  obszarem zabudowanym, dotyczy zarówno jezdni, jak i pobocza, chyba że na poboczu wyznaczono miejsce do parkowania; dotyczy również kolumn pieszych, oraz jeźdźców i poganiaczy.

Zakaz nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego, oraz nie dotyczy pojazdów komunikacji zbiorowej, które zatrzymują się na wyznaczonych przystankach.

Znak wraz z tabliczką  T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni (jak na ilustracji powyżej), oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony.

Pod omawianym znakiem spotkać możesz również tabliczki przedstawione na przykładach poniżej:

Początek zakazu  T-25a,
kontynuację zakazu -  T-25b,
oraz odwołanie zakazu -  T-25c.