B-21

Zakaz skrętu w lewo

B-21

B-21

 

Znak ten zabrania skręcania w lewo, oraz zawracania na najbliższym  skrzyżowaniu.
Jeśli znajduje się w obrębie skrzyżowania, to dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Umieszczona pod znakiem tabliczka  T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów, lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów (tzw.  kontrapas).

 

Znak nie zabrania skręcania lub zawracania na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem, np. w celu wjechania do posesji lub na parking, chyba że zakaz skręcenia w lewo lub zawrócenia jest zabroniony przez wyznaczenie na jezdni  linii ciągłej.

Razem z tym znakiem może występować znak  F-7 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo", który wskazuje możliwy dojazd do drogi, w którą skręcanie jest zabronione.

Znak może czasami występować w postaci świetlnej i stosuje się go na skrzyżowaniach, na których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów.


B-21


A teraz pytanie:
Czy w widocznej powyżej sytuacji, wolno Ci zawrócić jeszcze przed skrzyżowaniem?

TAK NIE