P-13

Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

P-13

P-13

 

Znak uprzedza o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu i wskazuje wynikające ze znaku pionowego  A-7 miejsce zatrzymania pojazdu, celem ustąpienia pierwszeństwa.


O tym, czy trzeba zatrzymać pojazd, decydować będzie sytuacja na drodze. Czasem nie będzie trzeba robić nic, czasem wystarczy że zwolnisz... W innym wypadku może okazać się, że musisz zatrzymać swój pojazd.
Wszystko zależeć będzie tutaj od natężenia ruchu na danym skrzyżowaniu.