Znaki ostrzegawcze

PAMIĘTAJ, że znaki ostrzegawcze uprzedzają o niebezpiecznych miejscach na drodze, oraz obowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 metrów - na pozostałych drogach.
Przepisu tego nie stosuje się do znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu", który umieszcza się w odległości do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.

 

 

Niekiedy rzeczywista odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego jest podawana na specjalnej tabliczce umieszczonej pod znakiem - tabliczka  T-1.

Znaki które powinien znać rowerzysta:


test: Czy znasz nazwy znaków?