A-16

Przejście dla pieszych

A-16

A-16

 

Znak umieszcza się przed  przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, lub przed przejściem poza skrzyżowaniami, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych (Ty jako rowerzysta również), jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.


Ponadto kierującemu pojazdem zabrania się :


 

A-16


A teraz pytanie:
Czy taki znak może być umieszczony w odległości aż 250 metrów od przejścia dla pieszych?

TAK NIE