Znaki nakazu

Znaki nakazu obowiązują kierującego, a w przypadku znaku C-16 także pieszego, do odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym - wykonania polecenia wyrażonego znakiem. Wskazują wymagany sposób jazdy, oraz obowiązki uczestników ruchu.

Mają kształt koła z błękitnym tłem i białym obrazem z wyjątkiem znaku C-17, czyli znaku oznaczającego nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Znaki nakazu jazdy w określonym kierunku, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub na terenie, gdzie można zmienić kierunek ruchu  zobacz.

Znak C-12 "ruch okrężny" często występuje razem ze znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa"  zobacz.

Pod znakami nakazu mogą być umieszczane standardowo tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla niektórych uczestników ruchu.

Znaki które powinien znać rowerzysta: