Prędkość i hamowanie

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Kierujący pojazdem jest obowiązany:


Oto wybrane dopuszczalne prędkości (w kilometrach na godzinę):

  20 - strefa zamieszkania,
  40 - motocykl (również z przyczepą) i motorower, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat,
  45 - motorower,
  50 - obszar zabudowany w godzinach od 5.00 - 23.00,
  60 - obszar zabudowany w godzinach 23.00 - 5.00,
  90 - pozostałe drogi,
100 - droga ekspresowa jednojezdniowa oraz droga dwujezdniowa o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu,
120 - droga ekspresowa dwujezdniowa,
140 - autostrada.


Warto pamiętać, że jazda z prędkością "zaledwie" 50 km/h, to w ciągu jednej sekundy przejechane prawie 14 metrów.Hamowanie ma na celu zmniejszenie prędkości albo całkowite zatrzymanie pojazdu. Powinno być wykonywane w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu lub jego utrudnieniu, a w szczególności bezpieczeństwu osób jadących w pojeździe oraz w innych pojazdach jadących za pojazdem hamującym.
Hamowanie pojazdu powinno być wykonywane odpowiednio wcześnie i łagodnie. Jeżeli warunki ruchu tego nie wymagają, to nie wolno hamować gwałtownie.
Trzeba pamiętać, że gwałtowne hamowanie w niekorzystnych warunkach (np. śliska jezdnia) może doprowadzić do utraty kontroli nad ruchem pojazdu.

Droga jaką przejedzie pojazd od momentu zauważenia przez kierującego przeszkody do chwili zatrzymania pojazdu, uzależniona jest od:

  1. szybkości reakcji kierującego (przyjmuje się średnio około jednej sekundy),
  2. prędkości pojazdu (gdy prędkość wzrośnie dwukrotnie, droga hamowania wydłuży się czterokrotnie),
  3. przyczepności kół do nawierzchni drogi (zależy między innymi od nawierzchni drogi i opon kół pojazdu),
  4. rodzaju i stanu technicznego hamulców.Podstawowe przyczyny, które mogą wydłużyć czas reakcji kierującego pojazdem:


Kierujący pojazdem jadącym z prędkością "tylko" 50 km/h, musi pamiętać o tym, że długość drogi zatrzymania na suchej nawierzchni asfaltowej wynosi około 30 metrów. Przy mokrej nawierzchni ta odległość wzrośnie jeszcze o około osiem metrów!