Omijanie

Omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub nieruchomej przeszkody.
Podczas wykonywania manewru omijania należy pamiętać, że ktoś może wtargnąć na jezdnię zza   pojazdu lub przeszkody. Dlatego też w trakcie tego manewru należy zachować bezpieczny odstęp oraz zmniejszyć prędkość.
Przed rozpoczęciem manewru (jeżeli musimy zmieniać  pas ruchu), należy przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.

ZAPAMIĘTAJ - w trakcie omijania masz obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od omijanego pojazdu, osób pracujących na jezdni, pieszego lub przeszkody, a w razie potrzeby masz obowiązek również zmniejszyć prędkość.

Nie wolno  omijać:

REKLAMY


Reguły postępowania obowiązujące kierującego pojazdem podczas omijania:

  1. omijanie
    upewnij się, czy nic nie jedzie - spójrz do tyłu (może ktoś Cię wyprzedza), spójrz do przodu - sprawdź czy masz wolne miejsce,
  2. zasygnalizuj (wyciągając lewą rękę) zamiar zmiany pasa ruchu,
  3. jeszcze raz upewnij się, czy bezpiecznie wykonasz ten manewr,
  4. rozpocznij manewr przejeżdżania obok przeszkody lub stojącego pieszego zachowując bezpieczny odstęp; kierownicę trzymaj oburącz,
  5. wyciągnięciem prawej ręki zasygnalizuj zamiar powrotu na wcześniej zajmowany pas ruchu,
  6. zjedź łagodnym łukiem na wcześniej zajmowany pas ruchu,
  7. kontynuuj jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.