Skrzyżowania ze znakami

Na skrzyżowaniu, gdzie o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki drogowe, droga główna oznaczona jest przy pomocy znaku  D-1, natomiast droga podporządkowana jest oznakowana przy pomocy znaku  A-7 lub B-20.
Poza terenem zabudowanym, droga główna może być oznakowana przy pomocy znaków: A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e.

 

Jeśli jesteś na drodze z pierwszeństwem, to i tak nie zawsze pojedziesz jako pierwszy.
Pojazd 3 też jest na drodze głównej - musisz stosować się do zasady pierwszeństwa z prawej strony tak, jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych.

W tym przykładzie jako pierwszy pojedzie samochód z numerem 3, później rowerzysta, a na końcu samochód z drogi podporządkowanej z numerem 2.

 

Zwróć także uwagę na to, czy z drogi podporządkowanej nie wyjeżdżają pojazdy uprzywilejowane, lub czy ktoś nie próbuje wymusić pierwszeństwa przejazdu.


Bardzo często pod znakiem  D-1 umieszczana jest tabliczka  T-6a lub T-6b, wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu. Zasada pierwszeństwa z prawej strony na takim skrzyżowaniu obowiązuje w dalszym ciągu.

 

Jeśli znajdujesz się na drodze podporządkowanej, to musisz udzielić pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym drogą z pierwszeństwem (z Twojej lewej i prawej strony), a potem swoje zachowanie wobec pozostałych pojazdów podporządkowujesz zasadzie pierwszeństwa z prawej strony.

W tej sytuacji najpierw pojedzie samochód z numerem 3 (jest na drodze głównej), później rowerzysta, a na końcu samochód z numerem 2 - zobacz dlaczego.PAMIĘTAJ, że znaki  A-7 i B-20 oznaczają to samo: trzeba ustąpić pierwszeństwa przejazdu jadącym drogą główną - inaczej tylko trzeba postępować podczas tego manewru.

Zasada pierwszeństwa z prawej strony ma również zastosowanie poza skrzyżowaniem, gdyż pojazdy skręcające w lewo muszą dać pierwszeństwo pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka.Sprawdź co wiesz. Wybierz test nr: 

Przejdź do skrzyżowań: równorzędnych, typu rondo, z sygnalizacją.