A-6b

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

A-6b

A-6b

 

Znak ma zastosowanie przede wszystkim poza   obszarem zabudowanym, gdzie kierujący jest ostrzegany o kolejnych  skrzyżowaniach dróg.
Na ulicach w miastach jest umieszczany wyjątkowo.

Znak, stosowany podobnie jak  A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, występującą po prawej stronie drogi głównej.
Oznacza to, że kiedy mijasz taki właśnie znak, to na najbliższym skrzyżowaniu pierwszeństwa muszą Ci ustąpić pojazdy jadące drogą podporządkowaną, włącznie z tramwajem.

PAMIĘTAJ, że na tak oznakowanym skrzyżowaniu zabronione  jest  wyprzedzanie pojazdów silnikowych!.