A-7

Ustąp pierwszeństwa

A-7

A-7

 

Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa, czyli przepuszczeniu pojazdów jadących drogą poprzeczną.
Czasem (kiedy na skrzyżowaniu będzie pusto), nic nie trzeba robić, czasem wystarczy zwolnić, w innym wypadku konieczne może być zatrzymanie pojazdu.

Znak umieszcza się na drodze podporządkowanej, przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy widoczność na skrzyżowaniu jest dobra (w innym wypadku stosuje się znak B-20). W obrębie skrzyżowania, znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

REKLAMY


Umieszczony razem ze znakiem C-12, określa pierwszeństwo dla pojazdu znajdującego się na skrzyżowaniu typu rondo. Znak może być umieszczony również w miejscach, gdzie wynika obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, np. wyjazd z obiektu, torowisko tramwajowe.
Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-6c wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie".

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, omawiany znak może być poprzedzany znakiem A-7 z tabliczką T-1 wskazującą odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.

 

UWAGA: Znak nie reguluje pierwszeństwa przejazdu pojazdów jadących po tej samej drodze podporządkowanej i zbliżających się z przeciwnych kierunków do drogi z pierwszeństwem - tutaj o pierwszeństwie przejazdu decydować będzie  zasada prawej strony.

Zasady tej nie zmienia umieszczenie na jednym wlocie drogi podporządkowanej B-20), a na drugim znaku A-7. Jadący na wprost od strony znaku STOP ma pierwszeństwo przed skręcającym w lewo, jadącym od strony znaku A-7.

Dlatego na przedstawionym obok przykładzie, pojazd numer 1 pojedzie przed pojazdem numer 2!REKLAMY