B-3

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-3

B-3

 

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych, chyba, że ciągną przyczepkę dwukołową lub mają boczny wózek.

Jest stosowany na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności, gdzie ruch pojazdów silnikowych wielośladowych (w tym motocykli z przyczepą), nie może być dopuszczony.


Do tego zakazu może nie stosować się - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności - uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, albo kierujący pojazdem przewożącym osobę o obniżonej sprawności ruchowej.

 

Znak występuje czasami w takiej postaci - co oznacza zakaz wjazdu pojazdów silnikowych.