G-1c

Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni

G-1c

G-1c

 

Słupek wskaźnikowy z jedną kreską, umieszczony po prawej stronie jezdni - informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.

Słupek z trzema kreskami, informujący o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami - jest umieszczany w 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a (omawiany właśnie) słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.


Jeżeli ze względu na warunki lokalne, znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości od 150 do 300 metrów na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h i do 100 metrów - na pozostałych drogach, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego.

Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu kolejowego, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską - jak na przykładzie powyżej.